Tunell.jpg

Privat kapital satt i system

Private Equity er en langsiktig investeringsform som muliggjør deltagelse i aktiv verdiskapning i unoterte selskaper. Dessverre er det slik at minimumsinvesteringen er så høy for direkte tilgang til Private Equity, at investeringsmulighetene i stor grad er forbeholdt institusjonelle investorer med betydelig kapital, med egne relasjoner og ressurser på seleksjon og oppfølging.

Positron Capital vil tilby investorer tilgang til Private Equity som investeringsform. Vi vil velge ut flere ulike investeringsstrategier og tilby investorer mulighet til å delta i disse.

Vi har arbeidet i bransjen i flere tiår og har investert og forvaltet betydelig kapital i Private Equity. Vi er overbevist om at vår erfaring, relasjoner og nettverk samt strukturerte investeringsprosess vil komme investorene til gode.