Design © by Borinken


© Positron Capital AS, Stortingsgaten 28, 0161 Oslo, NORWAY - Org.nr. 917 824 177 - mail@positron.no

Regulated Alternative Investment Fund Manager by the Financial Supervisory Authority of Norway.

Member of the Norwegian Alternative Investment Association NKFF and the Norwegian Forum for Responsible and Sustainable Investments (NORSIF).

Et uavhengig forvaltningsselskap innen

alternative investeringer

  • Private Equity

  • Infrastruktur

  • Private Debt

  • Secondaries

 

NYHETER

03 Nov 2019

Janne Leirvik - Head of Client Relations

Vi er veldig glade for å ønske Janne Leirvik velkommen som vår Head of Client Relations. Janne har over 20 års erfaring fra investeringsbankvirksomhet i London, og tar med seg et vell av erfaring innen Private Markets strategier. Janne har en veldig spennende bakgrunn og bidrar til å styrke teamet ytterligere!

20 Oct 2019

Investeringsaktivitet

Gjennom forsommer, sommer og høst har det vært hektisk på investeringssiden. I Private Equity porteføljene har vi nå fullinvestert 2018/2019 årgangen med kjøp av en PE-fond andel i annenhåndsmarkedet (til en god pris). Vi har også etablert den nyeste årgangen og kommittert til to svært gode PE-fond - en veldig god start! I vår ikke-korrelerte portefølje har vi også kommittert til noen gode forvaltere som vi har blitt godt kjent med de siste årene.

Positron Capital har ansatt!

Det er gledelig å fortelle om at Positron Capital nylig har ansatt en svært kompetent og senior person som vil starte for fullt i begynnelsen av 2020. Mer info følger etter hvert.

1 / 8

Please reload

FOKUSOMRÅDER

PRIVATE EQUITY

Egenkapitalinvesteringer i unoterte bedrifter hvor det skapes verdier gjennom aktivt og kompetent eierskap. PE har levert, og forventes å levere, betydelig meravkastning utover tradisjonelle aktivaklasser.

INFRASTRUKTUR

Investeringer (egenkapital eller gjeld) i prosjekter eller bedrifter som utvikler, bygger og drifter aktiva som ofte er knyttet til samfunnsnyttige tjenester.

PRIVATE DEBT

Fremmedkapitalfinansiering av unoterte vekstselskaper. Slike investeringer gir ofte løpende tilbakebetalinger med god sikkerhet i bedriftens kontantstrøm og/eller aktiva.

SECONDARIES

Kjøp og/eller salg av fondsandeler i annenhåndsmarkedet. En opportunistisk tilnærming hvor man kan oppnå god avkastning på kortere tid. Det er viktig å ha erfaring med prising av underliggende aktiva.

KO-INVESTERINGER

Direkte eksponering i underliggende aktiva (unoterte bedrifter, infrastrukturaktiva, prosjekter etc.). Typisk vil dette være minoritetsposter hvor det investeres sammen med en aktiv partner med spesialkompetanse.

ANNET

Vi er alltid interessert i spennende muligheter og ser gjerne på samarbeidsprosjekter med andre aktører.

Ta gjerne kontakt!