TILGANG

Vi tilbyr investorer en eksponering i Private Equity via investeringsselskaper og/eller fond. Primært vil dette dreie seg om investeringer i unoterte vekstselskaper. Vi har mulighet til å bruke hele "paletten" - fra deltagelse i andre investeringsselskap, kjøp i annenhåndsmarkedet, samarbeid med andre aktører etc.

Vi vil bruke vårt nettverk og relasjoner for å sikre tilgang til investeringsmuligheter som normalt ikke er tilgjengelig for vanlige norske investorer.


FOKUS

Vi fokuserer på investeringsmuligheter i det unoterte segmentet. Vi har svært lang erfaring i dette markedet, både som investor, eier og forvalter. Vi har gjennom dette opparbeidet oss et godt nettverk, relasjoner og innsikt i bransjen.

Vi er en uavhengig aktør og det foreligger ingen interessekonflikter eller andre "føringer".


SELEKSJON

Vi har drevet seleksjon av investeringsmuligheter i en årrekke, har lang bransjeerfaring og har jobbet i hele verdikjeden innen Private Equity investeringer. Vi har investert og forvaltet mange milliarder kroner i dette segmentet med god avkastning. 

Vi vil bruke vår investeringserfaring, vårt unike nettverk og relasjoner til å identifisere og selektere de beste mulighetene innen Private Equity segmentet.


LAVE KOSTNADER

Vi tilbyr en transparent honorarstruktur som sikrer tilgang til vår ekspertise, vårt nettverk og våre relasjoner.

Vi har konkurransedyktige betingelser og setter investorene først.


Risiko: Enhver investering innebærer risiko, inkludert risiko for mangelfull avkastning og eventuell mulighet for å tap på investert kapital. Før man foretar en investering av ethvert slag, bør man sette seg inn i alt tilgjengelig informasjonsmateriale samt forhøre seg med sin uavhengige profesjonelle rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.