avkastning4.jpg

Vår track record

  • Vi har investert flere milliarder i Private Equity og det unoterte markedet

  • Vi har forvaltet flere milliarder kroner på vegne av private og institusjonelle investorer

  • Vi har levert god avkastning til våre investorer

  • Vi har investert i Norden, Europa og USA - i en årrekke

  • Vi har et dypt og bredt nettverk innen Private Equity som er bygget opp over mange år

 

Kontakt oss for ytterligere informasjon om vår track record.