Team

Teamet i Positron Capital har arbeidet i Private Equity ("PE") bransjen i en årrekke og samlet har partnerne over 70 års Private Equity erfaring. Teamet har jobbet med hele verdikjeden, fra egne investeringer direkte i unoterte selskaper og oppfølging av selskapene som aktive eiere og styremedlemmer. Videre har partnerne bistått både Private Equity fond, og deres porteføljebedrifter med kapitalinnhenting samt ulike corporate finance utfordringer.

Teamet har også investert i og fulgt opp investeringer i Private Equity fond og forvaltet Private Equity fond investeringer på vegne av livsforsikringsselskap, pensjonskasser, bank, stiftelser, familieformuer og privatpersoner.


Christian Bryn - CEO - Partner

Christian har lang erfaring fra Private Equity bransjen som rådgiver og investor siden 1999. Han jobber med styrearbeid, gründervirksomhet, strategiarbeid, strukturering og aktivt eierskap. Christian sitter i styret i en rekke unoterte selskaper i blant annet Norge og Sverige, samt PE fond i Storbritannia og Luxembourg.

Christian har tidligere arbeidet i PwC og Clariden Bank (Credit Suisse) i Sveits.

Epost:     christian.bryn@positron.no
Telefon:  959 90 533


Epost: dagfinn.paust (a) positron.no Telefon: 911 11 111

Dagfinn Paust - CFO & Risk Manager - Partner

Dagfinn har arbeidet med Private Equity siden tidlig på 1980 tallet med unntak av ni år som finansansvarlig for Veritaskonsernet (DNV GL). Han har bred bakgrunn fra gründervirksomhet, strukturering og forvaltning samt finansiering av nyetableringer blant annet i Silicon Valley. Dagfinn sitter i styret i flere selskaper i Norge samt PE fond i Luxembourg. 

Dagfinn har blant annet arbeidet i Origo Ventures i Oslo, Carlsdorff Partners (Corporate Finance) i Zürich, ICDG (Private Equity) i London/Zürich og Wells Fargo Bank i San Francisco. 

Epost:     dagfinn.paust@positron.no
Telefon:  915 56 986


André Bjørntvedt - Investment Director - Partner

André har 13 års erfaring fra Private Equity bransjen. André har lang erfaring med identifisering, due diligence og investeringer i Private Equity fond og har vært medlem av investorkommiteen i en rekke PE fond i Norge. Han har jobbet sammen med Øyvind i 9 år i DNB Asset Management (Private Equity) hvor han var med på å bygge opp et investerings- og forvaltningsmiljø innen Private Equity investeringer.

André har også lang arbeidserfaring fra PE bransjen i London hvor han jobbet for Almeida Capital (Placement Advisor) og Private Equity Intelligence (Analysehus).

Epost:       andre.bjorntvedt@positron.no
Telefon:    941 71 216


Anonymperson.png

Øyvind B. Haddeland - Investment Director - Partner

Øyvind har 12 års erfaring fra Private Equity bransjen. Øyvind har erfaring med å investere direkte i unoterte selskaper på vegne av DNB Bank og lang erfaring med identifisering, due diligence og investeringer i Private Equity fond. Han har jobbet sammen med André i 9 år i DNB Asset Management (Private Equity) hvor han var med på å bygge opp et investerings- og forvaltningsmiljø innen Private Equity investeringer. 

Øyvind har jobbet i DNB i over 15 år og har tidligere arbeidet som finansrådgiver i Finanshuset.

Epost:       oyvind.haddeland@positron.no
Telefon:    928 22 099


Sverre B. Sanner - Relationship Director

Sverre har siden 1988 hatt ulike lederposisjoner innen Corporate og Private Banking i Nordea. Han var med å lede oppbyggingen av Nordeas Private Banking virksomheten i Norge fra 2001 og ledet etterhvert der avdelingen "Storkunder Investor".

Sverre har lang erfaring med formuesforvaltning og ulike aktivaklasser. Han var initiativtaker til to Private Equity fond i Nordea Norge for kunder i Private Banking.

Epost:      sverre.sanner@positron.no
Telefon:  916 13 188


Carl-Fredrik Joys - Relationship Director

Carl-Fredrik har over 20 års erfaring fra PE bransjen og som rådgiver innenfor corporate finance.  Han har bred erfaring med utvelgelse, utvikling, kapitalinnhenting og exit av unoterte selskaper.  Han har også erfaring fra bank og shipping.

Carl-Fredrik har blant annet jobbet i DNB, Inventor Shipping (CEO), Bergen Industriutvikling (CEO) og Bergen Venture (CEO).

Epost:      carl-fredrik.joys@positron.no
Telefon:  917 50 395


Lars Gjørvad - Compliance Director

Lars har jobbet med compliance og risk siden 1997. Tidligere har han blant annet jobbet i Finanstilsynet, Carnegie, Danske Markets. Lars var fra 2012 til 2015 medlem av kontrollkomiteen i GIEK Kredittforsikring.

Epost:       compliance@positron.no
Telefon:    409 21 151


Erik Garaas  - Chairman

Erik er styreleder i Positron Capital AS. Erik har jobbet i over 30 år i finansbransjen, senest som Executive Vice President i DNB. Han har hatt, og innehar en rekke styreverv, blant annet i DNB Asset Management AB. Erik er i dag fortsatt involvert i finansbransjen blant annet gjennom styreverv i Sparebanken Hedmark, hvor han også er leder for risikoutvalget og medlem av revisjonsutvalget. Erik sitter som nestleder og leder for investeringsutvalget i Stiftelsen Scheibler, og er styreleder i flere eiendomsselskap.