Konsesjon

Positron Capital er underlagt tilsyn av Finanstilsynet gjennom AIFM konsesjon og har tillatelse til forvalte alternative investeringsfond under AIF-loven § 2-2 første ledd.

Konsesjonen stiller strenge krav til forvaltere, herunder deres erfaring og vandel, samt sikrer investorvern.

Konsesjonen stiller også krav til hensiktsmessige rutiner og prosedyrer for forvaltning, risikostyring, compliance, depot og rapportering m.m.

Positron Capital er medlem av Norsk Kapitalforvalterforening.