Historikk

Positron Capital AS er et forvalterselskap med fire partnere; Christian Bryn, Dagfinn Paust, André Bjørntvedt og Øyvind B. Haddeland. Partnerne har alle lang erfaring fra Private Equity bransjen både fra utlandet og i Norge, som investorer, forvaltere og aktive eiere.

Christian og Dagfinn har jobbet sammen siden 2005 som partnere i Positron Alternative Investments AS. I perioden fram til 2010 etablerte de flere Private Equity investeringsselskaper i Norge, og i 2011 etablerte de Globus Equity SICAV SIF i Luxembourg som et alternativt investeringsfond innen PE som er underlagt tilsyn av CSSF, finanstilsynet i Luxemburg.

André og Øyvind har jobbet sammen siden 2008 og kommer fra DNB Asset Management (Private Equity) hvor de etablerte og forvaltet porteføljer av Private Equity fond med over NOK 10 milliarder i kommittert kapital. De har lang erfaring fra investeringer, forvaltning og oppfølging av PE porteføljer på vegne av institusjonelle investorer (pensjonskasser, stiftelser etc.) og formuende familier.