Avkastning

Investeringer i Private Equity gir mulighet for å ta del i verdiutviklingen i unoterte selskaper. Mange undersøkelser og akademiske studier viser at Private Equity leverer jevnt over bedre avkastning enn andre aktivaklasser. I et porteføljeperspektiv hevdes det også at innslag av Private Equity i porteføljen gir bedre risikojustert avkastning.

Historisk har Private Equity levert betydelig bedre avkastning enn børs:

Klikk for større bilde. Merk at historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Grunner til god avkastning

Det er mange grunner til at denne formen for investeringer kan gi bedre avkastning. Noen grunner er:

Informasjonsfortrinn - Investorene/eierne har betydelig mer informasjon om bedriften de ønsker å kjøpe og denne informasjonen er ikke tilgjengelig for alle.

Langsiktighet - Investorene/eierne har 3-5 års planer for bedriften og har som mål at selskapet blir betydelig mer verdifullt i eierperioden.

Kompetent kapital - Investorene/eierne innehar betydelig kompetanse og har tilgang på de beste menneskene som de setter inn i selskapets ledelse og i styrene. Investorene/eierne tilfører bedriftene betydelig kapital som kreves for å oppnå den nødvendige veksten.