Positron Capital AS har ingen aktuelle produkter i markedet nå, men det er planer om å lansere jevnlige produkter innen det alternative investeringssegmentet. Det er imidlertid konkrete planer om å lansere neste struktur innen kort tid.

Eksisterende porteføljer under forvaltning:


Positron International Direct Investments 2016 er lukket for nytegninger. Fondet investerer i Private Equity. Fondet ble tegnet av en investorbase bestående av en rekke norske investorer (formuende personer, investeringsselskap og institusjoner).


 

Informasjon om fond under forvaltning, etablerte eller aktuelle produkter kan fåes ved å kontakte Positron Capital på mail@positron.no eller ved å kontakt en i teamet direkte.